" Kalite kontrol edilmez ! ÜRETİLİR... "

DELTA Asansör Sanayi

Kalite Politikası

DELTA ASANSÖR olarak "Kalite; kontrol edilmez, üretilir." anlayışını kalite politikamız olarak benimsedik.

Bu anlamda;

  • •Küresel rekabet ortamında, en uygun maliyet ve kalitede ürün ve hizmetleri müşteriye ulaştırarak rekabet gücümüzü arttırmak,

  • •Gerçekleştirdğimiz tüm faaliyetlerde, çevreyi koruma ve toplum menfaatlerini kollama ilkesini benimsemek,

  • •Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda ve zamanında sunarak koşulsuz müşteri memnuyetini sağlamak,

  • •Personal gelişmesini ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmak amacıyla, eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek,

  • •Gelişen ve değişen şartlara paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.

DELTA ASANSÖR üst yönetimi olarak, kalite politikamızın sürekliliğinin sağlanacağını ve kalite sistemimizin uygunluğunun denetleneceğini taahhüt ederiz.